COVID-19

Bezpečnostné opatrenia pri nákupe

1.

Pred vstupom do predajne a v priestoroch predajne je zákazník povinný nosiť rúško.

2.

Pri vstupe do priestorov predajne je povinná dezinfekcia rúk alebo použitie jednorázových rukavíc.

3.

V prevádzke sa môžu nachádzať maximálne piati zákazníci. Minimálny odstup je aspoň dva metre.

4.

Zdržujte sa v priestoroch predajne minimálny možný čas.Buďte zodpovedný

Všetci prežívame dosť zložitú situáciu. Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste sa správali pri nákupe zodpovedne a boli trpezlivý. Neohrozujte seba aj ostatných nedodržiavaním opatrení.


NOSTE RÚŠKA

DEZINFIKUJTE SI RUKY

NOSTE JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

DODRŽIAVAJTE ODSTUP