Tipy

Tipy

Ako správne dofukovať tlakové nádrže pri domácich vodárničkách:

 • V priestore medzi vakom a plášťom nádrže, je predfúkaný protitlak (o hodnotu 0,2bar=20kPa nižší, ako spodná hodnota tlak. spínača), ktorý zabezpečuje vytláčanie vody z vaku v čase, keď nie je v činnosti čerpadlo
 • dofúkať treba cez ventilku pod plastovou krytkou na nádrži, rovnakým spôsobom ako sa dofúkavajú pneumatiky na aute
 • odpojiť vodáreň od el. energie vytiahnutím el. zástrčky z el. zásuvky
 • uvoľniť tlak v rozvode vody otvorením najbližšieho kohúta
 • po chvíli manometer vodárne ukazuje nulový tlak v rozvode vody
 • odskrutkovať krytku ventiy na nádrži
 • skontrolovať automanometrom hodnotu protitlaku v nádrži
 • ak nie je dostatočný protitlak, dofúkať predfúkaný protitlak na stanovenú hodnotu -uvedené na štítku a v návode (0,2 bar pod nastavenú spodnú hodnotu tlakového spínača)
 • skontrolovať tlak automobilovým manometrom
 • skontrolovať, či ventilka neprepúšťa vzduch
 • vadnú ventilku vymeniť za originálnu autoventilku (krátky typ),nikdy nie bežnú dlhú ventilku (môže poškodiť vak!)
 • zatvoriť otvorený kohút v rozvode vody
 • zaskrutkovať krytku ventilky
 • zasunúť el. zástrčku do zásuvky el. energie
 • jednoduchšie možno skontrolovať dostatočné predfúkanie aj sledovaním intenzity spínania čerpadla a tým, že sa zistí klesajúci objem vytlačenej vody z nádrže

      Viac info:https://www.aquacentrum.sk/rady-a-tipy-obsah/?nparams=PK;6